تقدیم به دندونی عزیز  . لادن جان ! دومین شعریه که برای یه نی نی گفتم . به بزرگی خودش ببخش .

 

 http://www.sayyarehiegolesorkh.blogfa.com/

 

دندونی قشنگم

دنیای رنگارنگم

بهونه بودنم

ناز نازی ملنگم

 

 

دندونی عزیزم

میخواد براش بخونم

حرف می زنه با چشماش

می گه پیشش بمونم

 

 

دندونی نقل مامان

شکر پنیر بابا

دیدنیه به خدا

ناز می شه وقت لالا

 

                                       

 

دندوناشو نگا کن !

چه ریزه و چه تیزه

از اون لبای سرخش

آب و شکر می ریزه

 

 لبخند  کودک اثر مخدر بر روی مادر دارد

                                         

 

 

چشمای خوشگل و ناز

باز زده زیر آواز

شیطونیاش زندگیم

یه دنیا رقصه و ساز

 

رنگ چشاش قهوه ای

موهاش چه پیچی داره

ستاره ها از نگاش

ببین ! ببین ! می باره

 

 

لپاشو گاز میزنم

جیغ می کشه تو گوشم

اخم می کنه یه لحظه

می خواد آبی بپوشم

 

 

23/9/87

http://www.sayyarehiegolesorkh.blogfa.com/