بهونه

 

بهونه ی شعر قشنگت نمی شم

رویای رنگا و رنگت نمی شم

 

این همه شرح غم انگیز واسه چی ؟

قهرمان دل سنگت نمی شم

 

عمریه ساکن شهر غم شدم

مهمون شهر فرنگت نمی شم

 

هنوزم تو قصه هات نیش میزنی

کشته ی مکر زرنگت نمی شم

 

برو بس کن ! حوصله بی حوصله

طعمه ی فکرى زرنگت نمی شم

 

آسمونو ول کنم تو رو بگیرم ؟

اسیرِ نگاهِ تنگت نمی شم

 


                                    آبان ماه ۶۸ -  اصفهان  -  باغ بهادران