شعر :

پروین عابدی از اصفهان 

با صدای :

 

علی صالحی.بشنوید

http://voiceking.blogfa.com/

 http://voiceking.blogfa.com/cat-4.aspx

 

 

امشب از شبکه مهاجر

ساعت ۲۱

و

تکرار آن سه شنبه ساعت ۱۱ قبل از ظهر

 

نمی خوام از دلای نا مهربون حرف بزنم

نمیخوام از آدمای بی نشون حرف بزنم

 

دوس دارم رو سنگای داغِ همون کوهِ بلند

بشینم ، زار بزنم ، ز رازمون حرف بزنم

 

از همون آسمون و شبنمِ رو برگای سرخ

از همون بارون و از رنگین کمون حرف بزنم

 

هنوزم یه بغض کهنه تو گلوم داد میزنه

تا میام صدا کنم ، از آشیون حرف بزنم

 

نه دیگه ، خسته شدم از آدمای دور و بر

و تو آغوش خدا با دل و جون حرف بزنم

 

برسم به کهکشون ، تو چشمکِ ستاره ها

آره مهتابی بشم ، با آسمون حرف بزنم

 

دوس دارم بچه بشم ، برم تو باغِ قصه ها

پهلوی بنفشه ها ، با باغبون حرف بزنم

 

تا برام قصه ی شب ، آفتاب و مهتاب و بگه

دوس دارم از بودنِ یه سایه بون حرف بزنم

***

به خدا خسته شدم ، یه کمی باورم کنید ! 

دوس دارم با آدمای مهربون حرف بزنم

 

بهار 1388