امروز دیدمت

دیدنت زیباست

زیبا چون دریاست

 

 

بهار می آید

تو باور من

من یاور تو

 

 

واسه شب های دلم مهتابی

کاش تنهایی من می فهمید

که چرا بی تابی

 

 

دی ماه 90