امشب بیا ظهور کن

برایم آسمان را تعریف کن

ببین ! کرکس ها رفته اند...

کلاغها مُرده اند ...

امشب همه جا آبی ست

و من شادی ام را در چشمانت می بینم

بگذار نگاهت کنم

امشب بیا ظهور کن

تا ببینی چگونه دلتنگی هایم دست زخم های کهنه ام را می گیرد و با خود می برد .

ببین ! آسمان صاف و آبی ست

و عطرِ برگِ بو های همیشه سبز  ، ترنم خوابمان شده است .

 

خرداد 1392