کنارِ همین شالیزار خواب رفته ای

عطرِ ساقه های برنج

لابلای این دُلمه های داغ

 با مزه ی  " بودنت " ، که می خوش است ،

بیدارت می کند .

 

تابستان 1392