تو چشام دنبال چی می گردی ؟

دیگه من حرفی با تو ندارم

برو هر جا که بودی که خوبه

حیفه وقتی که واست بذارم

 

حیفِ قلبِ مهربون که از تو

بخوره رو دست و بشکنه زود

حیفِ چشمای پر ار حس من

خون بشه ، جاری بشه ، بشه رود

 

برو من دیگه تو رو نمی خوام

پا به پای دروغات نمیام

آره سنگ شده دلم چی میگی؟

نمیشه این دلِ داغِ من خام

 

گفته بودم رو چشام پا بذار

نه که با دو پا بیای رو قلبم

از خون بهام نمی گذرم نمیشه

کم گذاشتی شاد بشه دشمنم ؟

 

دستِ تنهایی  حالا تو دستم

تو دلم دنبالِ کی می گردی ؟

منو ساده دیدی و گذشتی ؟

فکر نکن این جوری خیلی مَردی !

 

برو می خوام نفسم وا بشه

دیگه پیشِ من نمون بیشتر از این

برو پیدا کن یکی مثلِ خودت

تا بشی خام تر و خرتر از این

 

خرداد 91