تُنگ باشد یا دریا فرقی نمی کند

همیشه آخرش دستی به قایق می کشم ...

آی که دلم گرفته از حاشیه ی رودخانه ای که فریادِ ماهیانش را آب گرفته .

 

*************************

 

آنجا که اسفند می میرد در سینه ام

تا چشم های عفریت این خانه زیر پاهایم له شود

من دود می شوم

من دود می شوم