زیبایی مادرزادِ این بنفشه ها -

عبوسیِ سه بُعدی شان را محو می کند .

مخمل که می گویند یعنی ، نگاه می کنی و حریر می شوی .

 

نتیجه تصویری برای بنفشه ها

 

 

***

 

گل های محمّدی را با غنچه باید خورد

" باز شود و دیده شود " ، نیست ...

می دانم اگر تلخ ،

 می پسندی هزار تو و هزار بوی این صورتی های خفته را .

 

 نتیجه تصویری برای ‪'g lplnd‬‏

 

 

 2 اردیبهشت 1395