سنگینی بار این غم ...

 

 

سنگینیِ بار این غم ،

از ناهماهنگیِ باد با ابر است .

ابر که می آید ، باد می تازد

و -

 بغض ها در گلو نشکسته می ماند .

 

 

 http://www.shereno.com/7464/9049/244351.html

 

 

 

/ 2 نظر / 77 بازدید
مریم رفیعیان

سلامتون فرستاده شد و سلامی ویژه پس فرستاده شد!!! مرسی