کوچه آشتی کنون

 

تو کوچه آشتی کنون

پرند ه ها لونه دارن

تو آسمون شهرشون

از پاکیشون دونه دارن

 

رنگ دلاشون سفیده

کینه که معنا نداره

تو مهربونی شهرشون

هیچ جایی همتا نداره

 

اونجا فقط همدلیه

مهربونی رو می بینی

تو کوچه آشتی کنون

همزبونی رو می بینی

 

تو کوچه آشتی کنون

فرقی براشون نداره

هر کی بخنده اوله

شادی رو اونجا میاره

 

 

تو کوچه آشتی کنون

وقتی آدم پا میزاره

بس کی صفا حس می کنه

دلشو اونجا جا می زاره

 

توکوچه آشتی کنون

هیچکی با هم بد نمیشه

فکرای بد ، حرفای بد

تو ذهنشون رد نمیشه

 

آبان ماه  86

 

/ 0 نظر / 24 بازدید